Duurzaam Ontwerp

Je bent hier:

Bij Gebiedsmanagers omarmen we duurzaam ontwerpen als de kern van onze missie. We hanteren verschillende krachtige methoden om ontwerpideeën te vergelijken en keuzes te maken die het milieu ten goede komen. Bovendien adviseren we onze opdrachtgevers gedurende het hele project, zelfs tijdens de uitvoering, om duurzame beslissingen te ondersteunen.

Duurzaam ontwerpen en bouwen met Zero-emission, circulariteit, MKI en aerius-berekeningen

Zero Emission

Vanaf 2028 is Zero Emission wettelijk verplicht voor zeer licht en stationair materieel. Opdrachtgevers streven nu al naar emissie loos materieel. Wij adviseren om, afhankelijk van het type project, de juiste afweging te maken tussen de mate van gedetailleerd voorschrijven van eisen of waar mogelijk gebruik te maken van de innovatiekracht van de opdrachtnemer.

Denk hierbij bijvoorbeeld aan wel of niet dwingend voorschrijven van toepassen van elektrisch materieel, wel of geen oplaadplekken? Daarnaast wegen de voordelen zoals minder fijnstof- en roetuitstoot en minder geluidsoverlast niet overal even zwaar. Gebiedsmanagers is op de hoogte van de mogelijkheden en uitdagingen rondom dit onderwerp en helpt de uitstoot, vervuiling en het lawaai in lijn te brengen met wat praktisch wenselijk en haalbaar is.

Leerdam-NVO-Gebiedsmanagers

Circulair bouwen

In 2050 moet de hele Nederlandse economie, inclusief de bouw, circulair zijn. Omdat de reguliere manier van bouwen simpelweg niet vol te houden is. Met elkaar staan we voor een fundamentele verandering in de bouwsector. Vanaf 2030 zijn alle overheidsaanbestedingen circulair.

Circulair bouwen brengt nieuwe vraagstukken met zich mee. Kunnen we materialen of bouwwerken uit de omgeving hergebruiken? Zijn er alternatieven voor moeilijk te hergebruiken materialen zoals beton? Hoe financieren we projecten die niet worden gesloopt maar ontmanteld en hergebruikt?

Gebiedsmanagers staat klaar om jou te begeleiden in deze ontwikkelingen. Met kennis van nieuwe mogelijkheden en ons netwerk van partners kunnen we samen de uitdagingen aangaan. Bouwen voor de toekomst betekent duurzaam en circulair bouwen.

Stikstofdepositie met Aeriusberekening

Veel van de kostbare natuur loopt gevaar door stikstofproblemen. Het beschermen van onze natuur is cruciaal voor een duurzaam Nederland. Bij Gebiedsmanagers begrijpen we dat de regelgeving soms ingewikkeld kan zijn. We staan klaar om je te adviseren over wanneer en hoe gedetailleerde nodig zijn.

Met onze begeleiding en advies helpen we je niet alleen bij het verminderen van stikstofuitstoot maar begeleiden we je ook door het hele proces. Inclusief het verzamelen van gegevens, het opstellen van rapporten en het aanvragen van vergunningen.

Zo zorgen we samen voor een groener en gezonder Nederland.