Waterwijk Bergschenhoek

Spetterend wonen in Waterwijk, Bergschenhoek

In Wilderszijde, aan de zuidzijde van Bergschenhoek, wordt de komende tien jaar een toekomstbestendige woonwijk ontwikkeld. In opdracht van ontwikkelcombinatie Wilderszijde, bestaande uit Van Omme en de Groot en VolkerWessels Vastgoed, voert Gebiedsmanagers alle civieltechnische werkzaamheden uit voor dit waterrijke nieuwbouwproject. Spetterend Wonen in Waterwijk maakt deel uit van de gebiedsontwikkeling Wilderszijde en biedt veel…

Buitendams bewonersavond

Bewonersavond Buitendams, Hardinxveld-Giessendam

Gebiedsmanagers ondersteunt de gemeente Hardinxveld-Giessendam met de herinrichting van Buitendams (historisch gezien een oude dijk met lintbebouwing). De verharding van Buitendams is aan vernieuwing toe en de gemeente streeft ernaar de herinrichting van de straat in samenspraak met de omgeving te realiseren. Gebiedsmanagers leidt het participatieproces en werkt nauw samen met het stedenbouwkundig bureau Stijlgroep,…

Integrale wijkaanpak Voorburg Noord noord

Integrale buurtaanpak Voorburg-Noord noord

In een groot deel van Voorburg-Noord noord staat een ingrijpende verandering op stapel: het riool moet worden vervangen. Deze maatregel vraagt om het openbreken van de openbare ruimte. Het nieuwe riool zal daarna naar verwachting weer 80 jaar meegaan. Deze vooroorlogse buurt kent nog meer uitdagingen en wensen, zoals op het gebied van groen, mobiliteit…

Omgevingsmanagement Westland

Raamcontract omgevingsmanagement Westland

Goed nieuws! Gebiedsmanagers is geselecteerd door de gemeente Westland voor de uitvoering van het raamcontract omgevingsmanagement. Dit contract is gericht op het verbeteren van de leefomgeving binnen de gemeente Westland. Onze participatieve aanpak en brede kennis van het werkgebied hebben de doorslag gegeven. We betrekken actief omwonenden bij de besluitvorming en uitvoering van verschillende projecten.…

Rivierzone Vlaardingen overzicht

Winnaar aanbesteding herinrichting Rivierzone

De gemeente Vlaardingen heeft het samenwerkingsverband LOLA Landscape Architects en Gebiedsmanagers geselecteerd voor de herinrichting van de openbare ruimte en infrastructuur in de Rivierzone. De Rivierzone bestaat uit de Zuidelijke Binnenstad (Museumkwartier), de Maaswijk (District U en New Haven) en de Koningin Wilhelminahaven met het Eiland van Speyk. Elk gebied heeft een eigen karakter, waarbij…

Tuin van Delft

Ontmoet elkaar in de Tuin van Delft!

Ontmoet elkaar in de Tuin van Delft! Deze week is de groene ontmoetingsplek op het dak van de spoortunnel opgeleverd. Naast groenvoorzieningen biedt de Tuin van Delft verschillende zitplaatsen en ruimte voor exposities, waardoor het een levendig plein is. Het gebruik van een mix van oude en nieuwe bakstenen in de bestrating is een eerbetoon…

Bereikbaarheid kantoor

Bereikbaarheid kantoor Gebiedsmanagers

In verband met de werkzaamheden aan de tweede hoofdontsluiting naar Wilgenrijk, is het kantoor van Gebiedsmanagers aan de Weverskade 110 niet bereikbaar via de gebruikelijke route. Om bij ons kantoor te komen kun je de omleidingsroute volgen op de borden aangeduid met “W”. Deze omleiding geldt tot eind 2024. De omleidingsroute voor autoverkeer loopt door…

Beheer- en onderhoudscontracten gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Krimpenerwaard heeft Gebiedsmanagers gevraagd om bestaande beheer- en onderhoudscontracten inhoudelijk te actualiseren, vooral om op efficiënte wijze de contractering voor deze contracten geregeld te krijgen. Op basis van het vigerend gemeentelijk aanbestedingsbeleid zijn per contract relevante selectiecriteria opgesteld en is via een inkoopplan de meest logische aanbestedingsvorm gekozen. Uiteindelijk is er gecontracteerd op basis van…

2e ontsluiting Wilgenrijk

Stand van zaken tweede hoofdontsluiting Wilgenrijk

Op 20 december 2023 is het contract gesloten voor het ontwerp en de realisatie van de (Tweede) Hoofdontsluiting Wilgenrijk. Hiermee wordt het snelgroeiende nieuwe woongebied Wilgenrijk via een tweede hoofdverbinding aangesloten met het bestaande wegennet van Maassluis. Gebiedsmanagers heeft zowel de civieltechnische voorbereiding als ook de aanbesteding opgepakt. Maar natuurlijk hebben wij ook ontwerpkaders meegegeven…

ROVK_Alphen_Gebiedsmanagers_Richard_Walet

Raamovereenkomst Alphen aan den Rijn

Maandag 20 november 2023 was de feestelijke ondertekening van de raamovereenkomst ingenieursdiensten tussen Gemeente Alphen aan den Rijn en Gebiedsmanagers. De komende jaren helpen wij deze mooie gemeente bij de ambitieuze opgaven die er liggen! Ook de felicitaties aan de twee andere contractanten Pro Infra B.V. en Aveco de Bondt De opgaves die er liggen…