Operationeel omgevingsmanagement

Je bent hier:

Verbinden, inspireren en veranderen

Naast strategisch omgevingsmanagement zetten wij onze omgevingsmanagers ook tijdens de uitvoeringsfase in. Dit doen wij met het opstellen van een BLVC- plan. Daarmee bewaken we de kaders en uitgangspunten voor het succesvol uitvoeren van de realisatie. Het is dan gelijk een mooie routebeschrijving tijdens de periode waarin we jouw project tot leven brengen. Met dit plan sturen we aan op het verminderen van de overlast op de omgeving. En door in de voorbereiding een BLVC-plan op te stellen en deze tijdig te delen met de uitvoerende partij zorgen we ervoor dat bereikbaarheid, leefbaarheid, veiligheid en communicatie tijdens het project optimaal worden gewaarborgd.

Een goed BLVC-plan zorgt ervoor dat alle positieve betrokkenheid die tijdens het participatietraject is opgebouwd, tijdens de uitvoeringsfase behouden blijft, de persoonlijke aandacht blijft daarnaast ook erg belangrijk.

Wij brengen diverse belanghebbenden samen, van omwonenden tot bedrijven, overheden en ontwikkelaars. Onze effectieve communicatie en focus op verbinding zorgen voor synergie in je project. We gebruiken laagdrempelige communicatiemethoden, zoals digitale enquêtes, heldere brieven en de Bouwapp. Vertrouwen tussen stakeholders opbouwen is onze expertise.

Heb je grote plannen? Laten we dan samenwerken aan impact! Bekijk hieronder op welke manier wij voor jouw project van waarde kunnen zijn met betrekking tot participatie en omgevingsmanagement.

Strategisch omgevingsmanagement- Gebiedsmanagers

Strategisch omgevingsmanagement

Wil je weten hoe omgevingsparticipatie succesvol geïntegreerd wordt vanaf de voorbereidingsfase? Ontdek onze unieke strategische aanpak.

Afkoppelcoach-Gebiedsmanagers

Afkoppelcoach

Zoek je een manier om bewoners, ondernemers en corporaties actief te betrekken bij klimaatadaptatie? Ontdek hoe onze afkoppelcoach zowel collectieve als individuele klimaatdoelstellingen realiseerbaar maakt.