Strategisch omgevingsmanagement

Je bent hier:

Participatiesamenleving

In het digitale tijdperk en de participatiesamenleving is omgevingsmanagement cruciaal. Wij hebben een schat aan ervaring in het succesvol initiëren, begeleiden en voltooien van omgevingsprojecten. Of het nu gaat om stedelijke transformaties, infrastructuurprojecten of duurzame woongebieden, ons team staat in elke fase van uitvoering voor je klaar. We onderscheiden hierin het omgevingsmanagement in de voorbereidingsfase en operationeel omgevingsmanagement in de uitvoeringsfase.

Onze creatieve aanpak van omgevingsmanagement onderscheidt ons. Van initiatief tot uitvoering blijven we innoveren en verbeteren. We denken proactief mee, ontdekken kansen en bieden creatieve oplossingen. Dit gieten we in een communicatie- en participatiestrategie. Zo zorgen we ervoor dat jouw project niet alleen volgens plan verloopt, maar ook waarde toevoegt aan de omgeving.

Vanuit de omgevingswet wordt de verplichting opgesteld om participatie toe te passen bij planuitwerking. Afspraken op welke het participatietraject vorm moet krijgen wordt vastgelegd in een participatieverordening. Naast een zorgvuldige voorbereiding en strategisch omgevingsmanagement is weten waar je werkt essentieel.

Gebiedsmanagers geeft hier in de voorbereidingsfase invulling aan met de integrale wijkaanpak. In deze aanpak wordt met een omgevingsscan inclusief stakeholdersanalyse het karakter van de buurt en de individuele belangen inzichtelijk gemaakt.

Dit verwoorden we in een participatie- en communicatieplan, waarbij we helder weergeven op welke wijze de omgeving betrokken wordt. Strategisch omgevingsmanagement in de voorbereidingsfase met de integrale wijkaanpak is de sleutel voor succesvol omgevingsparticipatie!

We kunnen het volledige participatieproces voor jou begeleiden op basis van Interimprocesmanagement

Operationeel omgevingsmanagement-Gebiedsmanagers

Operationeel omgevingsmanagement

Zoek je expertise in omgevingsmanagement voor de uitvoeringsfase van je project? Laat Gebiedsmanagers je de weg wijzen met onze persoonlijke en effectieve aanpak.

Afkoppelcoach-Gebiedsmanagers

Afkoppelcoach

Zoek je een manier om bewoners, ondernemers en corporaties actief te betrekken bij klimaatadaptatie? Ontdek hoe onze afkoppelcoach zowel collectieve als individuele klimaatdoelstellingen realiseerbaar maakt.