Digitale enquête

De dialoog met de omgeving is van groot belang. De mensen die in het projectgebied wonen, werken of vertoeven zijn namelijk ervaringsdeskundigen met essentiële kennis en ervaringen. Het is cruciaal om hun behoeften, suggesties en zorgen te horen, zodat je op een effectieve manier kunt inspelen op ieders wensen. Daarbij heeft het contact met de omgeving ook voordelen in fasen die nog volgen. Om zo de omgeving goed te informeren, enthousiasmeren en activeren over bijvoorbeeld duurzaamheidsthema’s.

PHS_2526

Luister naar de stem van de omgeving
Gebiedsmanagers geeft hiermee de omgeving (belanghebbenden) in de voorbereidingsfase een stem. Uiteraard ontwikkelen wij de enquête in overleg, zodat deze volledig is afgestemd op de projectdoelen.
Doordat de enquête digitaal is kan deze makkelijk verspreid worden en ingevuld worden waar en wanneer men wil. Dit verhoogt het bereik en de mate van betrokkenheid voor het vervolgtraject.

Betrouwbare analyse en heldere rapportage
De uitkomst van de enquête presenteren wij in een rapport, Trends en patronen worden duidelijk weergegeven en via kaartmateriaal gepresenteerd. Vanzelfsprekend garanderen wij objectiviteit en betrouwbaarheid. Doordat bewoners de enquête anoniem (kunnen) invullen worden eerlijke resultaten verkregen.

Samen zorgen we voor een participatief en inclusief proces dat in de voorbereidingsfase van het project betrokkenheid en draagvlak creëert, waarvan in het ontwerp- en uitvoeringsfase de vruchten worden geplukt.

Projectmanagement

Kortere zin nog te schrijven door Gebiedsmanagers.

Advies

Kortere zin nog te schrijven door Gebiedsmanagers.

Engineering

Kortere zin nog te schrijven door Gebiedsmanagers.

Participatie

Kortere zin nog te schrijven door Gebiedsmanagers.

Gebiedsportaal

Kortere zin nog te schrijven door Gebiedsmanagers.