Klankbordgroep

Gebiedsmanagers organiseert ook bijeenkomsten voor bewoners. Onze omgevingsmanagers presenteren hier de kaders en uitgangspunten van het project. Uiteraard aan de hand van een omgevingsscan en passend binnen de communicatie- en participatiestrategie. Hiermee zoeken wij proactief de persoonlijke benadering op via laagdrempelig en helder contact met de omgeving.

Actieve betrokkenheid van bewoners
Door middel van ontwerpateliers en klankbordgroepen wordt de omgeving uitgenodigd om mee te denken met het project- en ontwerpteam. Hier worden ook ruimtelijke dilemma’s zoals parkeeroplossingen versus vergroening besproken. Door de omgeving interactief te betrekken, creëren we draagvlak bij de ontwerpkeuzes die gemaakt moeten worden en versterken we de afstemming met de behoeften van de gemeenschap.

Ben jij klaar om te investeren in omgevingsparticipatie?

-> Link naar Blog artikel: ‘’ 5 redenen om te investeren in omgevingsparticipatie

PHS_2526

5 redenen om te investeren in omgevingsparticipatie

  1. Het betrekken van bewoners versterkt het vertrouwen bij jouw projecten. Het bereiken van een omgeving is niet moeilijk, betrekken is een kunst! Met onze omgevingsparticipatie creëren we betrokkenheid en draagvlak die essentieel zijn voor het goed kunnen doorlopen van een projectproces.
  2. Door bewoners een actieve rol in het ontwerpproces te geven leidt dit tot gedragen hoogwaardige en duurzame ontwerpen die de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van de openbare ruimte verbeteren.
  3. Bewoners die hebben meegedacht in het ontwerp voelen zich eigenaar van het project en begrijpen de ontwerpkeuzes. Dit bevordert de acceptatie van het definitieve ontwerp, verhoogt het maatschappelijk draagvlak en vermindert potentiële weerstand bij de besluitvorming.
  4. Door aan het begin in omgevingsparticipatie te investeren voorkom je herontwerpen en aanpassingen in een later stadium. Een goede efficiencyslag en dus ook kostenbesparing.
  5. Investeren in omgevingsparticipatie laat zien dat jouw organisatie zich inzet voor duurzaamheid en maatschappelijke verantwoordelijkheid. Dit draagt bij aan een positieve reputatie en kan leiden tot nieuwe kansen en samenwerkingen in de toekomst.

Projectmanagement

Kortere zin nog te schrijven door Gebiedsmanagers.

Advies

Kortere zin nog te schrijven door Gebiedsmanagers.

Engineering

Kortere zin nog te schrijven door Gebiedsmanagers.

Participatie

Kortere zin nog te schrijven door Gebiedsmanagers.

Gebiedsportaal

Kortere zin nog te schrijven door Gebiedsmanagers.