Gebiedsmanagers

Introductie

  • Image alt description
  • Image alt description
  • Image alt description

Gebiedsmanagers is een ingenieursbureau met ervaren project- en procesmanagers en zijn gewend zowel voor private partijen als overheden te werken. Met gevoel voor (bestuurlijke) processen en uitermate bedreven in het meenemen van de verschillende belangen van betrokken partijen. Naast het project en procesmanagement levert Gebiedsmanagers alle benodigde advies- en ingenieursdiensten, zelfstandig of met netwerkpartners.
Wij zorgen dat het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar en betaalbaar is. Een goede afstemming tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek is de succesfactor voor de optimale inrichting van de buitenruimte. Integraal denken, met oog op duurzaamheid, leefbaarheid en omgevingsmanagement. Gebiedsmanagers kenmerkt zich als, deskundig, pragmatisch, enthousiast, nieuwsgierig en betrokken! Flexibel als het wenselijk is en kan, en standvastig als het moet!

Visie


Buiten is van iedereen!
7

Gebiedsmanagers gelooft dat iedereen zich buiten 

thuis kan voelen en er plaats is voor alle belangen. 

In de buitenruimte komen mensen, natuur en techniek maar ook vele sociale en economische belangen samen. 

Het is onze missie om de ruimte te creëren waarbinnen deze belangen worden geborgd en de ambities en visies van alle betrokken partijen worden waargemaakt.

Wij werken met trots 

aan een duurzaam ingerichte buitenruimte, 

die maakbaar en betaalbaar is, maar bovenal 

een inspirerende ruimte waarin iedereen zich thuis voelt. 

Met passie, visie en met beide benen op de grond.

Gebiedsmanagers maakt ruimte voor resultaat!

 

Over ons

100__DB_7045Richard  Walet is een ervaren projectmanager op het gebied van ruimtelijke en infrastructurele projecten. Zijn kracht en passie liggen in het leiden van multidisciplinaire projecten en projectteams. Een goed gevoel voor verhoudingen en bestuurlijk inlevingsvermogen zijn hierbij van belang. Richard werkt daarbij erg  gedreven,  pragmatisch en resultaatgericht.

richard.walet@gebiedsmanagers.nl      M: +31657999570

 

images-300x148

 

 

 

147__DB_7097Karel Ossewaarde biedt meerwaarde door zijn civieltechnische ervaring in te brengen in stedenbouwkundige schetsen. Dit ten allen tijden met het besef dat het ontwerp leefbaar en maakbaar moet zijn. Vervolgens moet het ontwerp vergund worden door verschillende publieke partijen en door middel van een goede risico- inventarisatie kan het plan gecontracteerd worden. Belangrijk om hierbij te beseffen is dat de eisen van de (gemeentelijk) beheerder van belang zijn en men alert moet blijven op een goede procesmatige overdracht. Dit alles is op basis van een constructieve samenwerking met de betrokken partijen.

karel.ossewaarde@gebiedsmanagers.nl    M: +31647087347

images-300x148

 

 

 

Kris Horvers heeft inmiddels zes jaar ervaring in de bouw en civiele sector. Hij combinneert zijn ervaring als bouwkundig ingenieur en ontwerper met civieltechnische kennis. Integraal ruimtelijk ontwerp en technische uitwerking met kennis vanuit meerdere disciplines, is daarbij zijn meerwaarde . Als projectingenieur assisteert Kris in de verschillende fasen van ruimte ontwikkeling, van schetsontwerp tot bestek. Hierbij  coördineert  Kris ook  tussen de verschillende partijen. Kris is resultaatgericht, en heeft de wensen en eisen van de opdrachtgever, gebruiker, ontwerpen en wetgeving dan ook centraal staan.

kris.horvers@gebiedsmanagers.nl

images-300x148

 

 

 

Sabine Maanders biedt als projectcoördinator ondersteuning op diverse vlakken binnen gebiedsontwikkelings- en reconstructiewerken.  Ze verzorgt ontwerp-activiteiten, pure civieltechnische voorbereidingen  en diverse bijkomende, aanverwante zaken. Sabine is breed inzetbaar, ontzorgend en heeft tevens een stel groene vingers.Door middel van een goede samenwerking met alle betrokken partijen en een gestructureerde werkwijze streeft Sabine altijd naar het beste resultaat.

sabine.maanders@gebiedsmanagers.nl

 

 

 

 

Peter Caesar is als civieltechnisch projectleider multifunctioneel inzetbaar.  Hij zet zich met name in voor gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke reconstructies, maar ook voor multidisciplinaire projecten van verschillende grootte in diverse werkgebieden. Peter’s sterke kanten zijn de focus op de omgeving, het stroomlijnen van engineeringsprocessen binnen een project en zijn creatieve wijze van het oplossen van knelpunten. Het dagelijkse werk van Peter bestaat voornamelijk uit het coördineren van in- en externe werkzaamheden, waarbij hij verantwoordelijk is voor aspecten als geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. Tevens is hij nog altijd nauw betrokken bij het schrijven van bestekken en werkbeschrijvingen, nutswerkzaamheden, SSK-ramingen, grondstromenplannen, vergunningen en de uitvoeringsbegeleiding.

Peter.caesar@gebiedsmanagers.nl        M: +31610436709

images-300x148

 

 

 

001__DB_6930Frank Verduin is een ervaren civieltechnische projectleider van uiteenlopende multidisciplinaire projecten. Deze projecten betreffen onder andere gebiedsontwikkelingen en reconstructies van stedelijke en provinciale infrastructuur. Frank is betrokken bij het adviseren over en opstellen van contracten op basis van de UAV-gc. Daarnaast implementeert hij het Gebiedsmanagers eisenbeheerpakket in Relatics. Dit wordt gebruikt voor het beheren van eisen in de voorbereiding en de uitvoering van UAV-gc contracten door zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers.

frank.verduin@gebiedsmanagers.nl      M:+31623939319

images-300x148

 

 

082__DB_7021Anton Snijders is een allround civieltechnisch procesmanager op het gebied van civieltechnische gebiedsontwikkelingsprojecten. Hij heeft hierbij ervaring vanuit de (gemeentelijke) opdrachtgeverskant en vanuit de adviserende kant. Daarnaast heeft Anton ook de nodige ervaring opgedaan bij de uitwerking van projecten bij aannemers. Dit betekent ervaring van initiatieffase tot en met de uitvoering en de overdracht naar het beheer. Een goede afstemming tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek benoemt Anton als de  succesfactor voor de optimale inrichting van de buitenruimte. Dit is volgens hem dan ook een onderdeel van integraal denken: met het oog op duurzaamheid, leefbaarheid en omgevingsmanagement.

anton.snijders@gebiedsmanagers.nl     M:+31630073041

images-300x148

 

 

_DB_8140zw portraitJorden Schuit is afgestudeerd in januari 2015 voor de opleiding Civiele Techniek aan de Haagse Hogeschool en heeft inmiddels 2,5 jaar werkervaring. Hij is gespecialiseerd in waterbouw, verkeer en vervoer en heeft al enige tijd ervaring met Autocad, het programma voor 2 en 3-dimensionale tekeningen. Zijn verdere werkervaring bestaat uit rioleringsberekeningen met Sobek en OV berekeningen volgens ROVL-2011 met programma Dialux.

jorden.schuit@gebiedsmanagers.nl

images-300x148

 

 

 

 

0002__DB_7924zwRita Milasauskaite is een ervaren allround Civieltechnisch Projectingenieur. Als Allround Civieltechnisch ingenieur is zij nauw betrokken bij verschillende projectfases van de ruimtelijke ontwikkeling. Ze heeft meerdere jaren internationale stedenbouwkundige ervaring en zet deze met veel passie in om onze klanten een betere, veiligere en groenere leefbare omgeving te ontwerpen.

rita.milasauskaite@gebiedsmanagers.nl

 

 

 

 

 

0006__DB_7961zwLiesbeth Moerman biedt als secretaresse ondersteuning aan het management en de projectleiders bij de uitvoering van de dagelijkse bedrijfsvoering en de projectadministratie. Ze is behulpzaam en weet op het juiste moment waar ze ondersteuning kan bieden. Ze verzorgt en beheert diverse administratieve taken en procedures. Biedt ondersteuning aan het management met het ontwerpen en implementeren van kantoorbeleid, vergelijken van resultaten met de standaard en het uitvoeren van verbeteringen, dit alles om de kwaliteit op peil te houden. Haar werkwijze kenmerkt zich door haar open manier van communiceren en oplossingsgerichtheid waarbij klantvriendelijkheid en het leveren van kwaliteit hoog in het vaandel staat.

liesbeth.moerman@gebiedsmanagers.nl

images-300x148

 

 

 

 

0004__DB_7936zwMathijs Bol is een junior adviseur gebiedsontwikkeling en bied ondersteuning bij het opstellen van offertes, projectplannen en het optuigen en beheren van digitale GIS-viewers. Na zijn studie watermanagement aan de Hogeschool Rotterdam, heeft hij zijn kennis verbreedt in de Geotechnische wereld. Deze ervaring komt uitstekend van pas bij de vele interessante buitenruimte- en infrastructurele projecten.

mathijs.bol@gebiedsmanagers.nl

images-300x148

 

 

 

 

 

0017__DB_7970Cyril Parchomov is een ervaren civieltechnisch projectleider van uiteenlopende projecten. Na zijn studie ruimtelijke ordening en planologie heeft hij ruime ervaring opgedaan in projectmanagement bij verschillende gebiedsontwikkelingsprojecten. Cyril is een energiek, klant- en resultaatgericht, analytisch en sociaalvaardig, met een praktisch en projectmatige instelling. Daarnaast is hij positief ingesteld en kan deze positiviteit goed tot uiting brengen binnen de organisaties waarvoor hij werkzaam is. Hij heeft kennis van uitvoeringsgerichte aspecten van projecten en beschikt over een gezonde sensitiviteit op zowel ambtelijk als bestuurlijk niveau.

cyril.parchomov@gebiedsmanagers.nl      M:+316 14241378

images-300x148

Werkvelden

projectprocesmanagement

Project- en procesmanagement

Vraagstukken voor de openbare ruimte worden steeds complexer en om deze reden is project- en procesmanagement onmisbaar. Gebiedsmanagers zorgt ervoor dat de juiste mensen voor de juiste taken worden ingezet, waarbij gestuurd wordt op tijd, kwaliteit en geld. Gebiedsmanagers zorgt voor de juiste sturing van processen en voor een goede voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten. Met gevoel voor (bestuurlijke) processen en uitermate bedreven in het meenemen van de verschillende belangen van betrokken partijen zorgen wij ervoor dat het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar en betaalbaar is. Een goede afstemming tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek is de succesfactor voor de optimale inrichting van de buitenruimte.

 

advieseng

Advies en Engineering

Een goede afstemming tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek is de succesfactor voor de optimale inrichting van de buitenruimte. Integraal denken, met oog op duurzaamheid, leefbaarheid en omgevingsmanagement. Vanuit deze visie bekijkt Gebiedsmanagers altijd eerst naar de wensen en behoeftes van onze klanten. Onze ingenieurs, projectmanagers en adviseurs zijn dan ook erg enthousiast en werken met passie voor hun vak. Wij hebben alle kennis in huis om ons te focussen op advies en integrale oplossingen voor de meest uiteenlopende vraagstukken.Wij zorgen dat het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar en betaalbaar is. Kijk bij ons team voor een overzicht van alle enthousiaste adviseurs die voor u klaar staan.

 

 contractbeContractadvisering en -beheersing

Het aanbesteden van een project wordt nogal eens ervaren als een lastig proces. Het op te stellen contract voelt als een keurslijf dat eigenlijk net niet helemaal past. Terwijl juist in de aanbestedingsfase de expertise, visie en belangen van alle partijen bij elkaar kunnen worden gebracht en kunnen worden aangepast om het beste resultaat te bereiken. Door aan te besteden op basis van Best Value Procurement wordt ruimte gegeven aan alle partijen om hun inzichten in te brengen volgens een gestructureerd proces. Gebiedsmanagers heeft Best Value Procurement bij meerdere projecten ingezet wat veel tevredenheid opleverde bij de klanten. Klik hier voor het project Aanbesteding Wilgenbrug waarin de concrete toepassing en ervaring met Best Value Procurement wordt toegelicht

 

 

Initiatiefnemers

3Project- en Procesmanagement

Interim management / gedelegeerd opdrachtgeverschap civieltechnische werkzaamheden 

 De projectmanagers en projectleiders van Gebiedsmanagers kennen de  klappen van de  zweep. Onze meerwaarde leveren wij direct bij aanvang van het project. In nauwe samenwerking met het ontwikkelteam (ontwikkelmanager, planeconoom, stedenbouwer etc.) geven wij een betrouwbare doorkijk op de civieltechnische kanten van uw beoogde (her)ontwikkeling. Dat kunnen wij doen op inhuurbasis / als gedelegeerd opdrachtgever of als ondersteunend civieltechnisch bureau. Specifieke adviesdiensten en -producten zijn:

 Contract-advisering en beheersing

Inkoopplan & contractkeuze (o.a. BVP) 

De Gids Proportionaliteit en de nieuwe Aanbestedingswet kennen  voor ons geen geheimen. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen juridische expertise om zo het inkooptraject professioneel op te zetten. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

Advies en Engineering

Uitvoeringscontract (RAW/D&C/BVP) 

Op basis van bv. een inkoopplan zijn wij wij graag bereid om elk type uitvoeringscontract voor u uit te werken. Wij kennen het volledige spectrum aan RAW-bestekken, prestatiebestekken, kwaliteitsbestekken, E&C, D&C etc. Ondersteuning is mogelijk zowel in de voorbereidingsfase maar natuurlijk ook in de uitvoeringsfase. Wij maken gebruik van een uniek eigen tool voor het maken van documenten voor projectspecifieke eisen. Zie Brochure Handboek Online.

Beheerders

5

Project- en Procesmanagement

De projectmanagers en projectleiders van Gebiedsmanagers hebben expertise hoe te komen tot efficiënte invulling van de onderhouds- en reconstructiemaatregelen. Onze meerwaarde leveren wij door op slimme wijze (nieuwe) beleidskaders in te passen in uw beheerprojecten (bv. klimaatadaptatie). Wij zijn graag bereid u te adviseren en te helpen bij de vertaling van de meerjarenbegroting/jaarprogramma naar een efficiënte contractering van werken. De laatste jaren is duidelijk geworden dat vele beheerwegen naar Rome mogelijk zijn. Hebben wij het bijvoorbeeld over een uniek project, een meerjaren(onderhouds)programma per discipline en/of een geïntegreerd contract per wijk? Er zijn vele smaken en vervolgens is er ook nog de zoektocht naar de meest logische aanbestedingsvorm voor ‘het project’.

Contractadvisering en -beheersing

De Gids Proportionaliteit en de nieuwe Aanbestedingswet kennen voor ons geen geheimen. Gebiedsmanagers beschikt over gedegen juridische expertise om zo het inkooptraject professioneel op te zetten. Dagelijkse paktijkkennis met Tenderned maakt het mogelijk dat wij op een efficiënte manier de aanbestedingsprocedure kunnen invullen.

Daaraan voorafgaand natuurlijk een duidelijk inkoopplan, waarbij wij u adviseren over de beoogde aanbestedingsvorm. Hierbij lettend op uw aanbestedingsbeleid, projectgrootte, de mate van specialisatie en het goed kunnen benoemen van evt. uitsluitings- en gunningscriteria.

Advies en Engineering

Voorafgaand op de uitwerking van het uitvoeringscontract moet ons inziens altijd de vraag gesteld worden of de basisinformatie op orde is. Voor elk type contract dient de basisinformatie op orde te zijn. Hierbij zoeken wij het evenwicht tussen ‘het bieden van extra informatie’ versus ‘het voorkomen van onnodig hoge onderzoekskosten’.  Een goede risico-analyse per project geeft helderheid of er bv. Wel/niet noodzaak is tot extra geotechnisch onderzoek. Onze ervaring wijst uit dat vrijwel alle ‘meerwerkkosten’ te wijten zijn aan gebrekkige voorinformatie. Door onze GIS-portalen (en daarmee het makkelijk ontsluiten van beschikbare informatie) willen wij voorkomen dat onnodig extra kosten gemaakt worden in het aanreiken van deze basisinformatie.

Opdrachtnemers

 

Project- en Procesmanagement

Normaliter begint onze inbreng door gezamenlijk met de opdrachtnemer te werken aan het tenderdocument / Plan van Aanpak. Wij willen graag de uitvoeringsexpertise van de opdrachtnemer op optimale manier verwerken in het PvA en zijn alert om, per project, de onderscheidende elementen op treffende manier te verwoorden. Commercieel gezien zijn wij ons ervan bewust dat hier sprake is van een gezamenlijk offerte-traject. Wij zien dan ook geen problemen om uit te gaan van een bonus na succesvolle opdrachtverstrekking aan de opdrachtnemer. Meerwaarde, ten opzichte van het puur schrijven van een tenderdocument, zien wij echter het meest bij invulling van projectopdrachten door opdrachtnemers, samen met Gebiedsmanagers. U kunt hierbij denken aan:

Contractadvisering en -beheersing

Gebiedsmanagers kan voor uw projecten een Gebiedsportaal opzetten en waar nodig essentiële informatie verzamelen en toevoegen. Hierbij zijn alle projectbetrokkenen (intern, maar ook opdrachtgever en overige betrokkenen) snel en efficiënt geïnformeerd en aangehaakt. Ook is met de huidige middelen zeer snel een visualisatie van het project mogelijk te maken, en kan bijvoorbeeld een 3D -analyse goed inzichtelijk te maken in hoeverre knelpunten met kabels en leidingen vooraf weggenomen kunnen worden. Juist in de voorbereidingsfase kunnen hier de juiste beslissingen genomen worden in wel/niet versnellen en kunnen kostenoptimalisaties gevonden worden.

Advies en Engineering

Op basis van de D&C -uitvraag en de aangereikte voorinformatie ondersteunen wij de opdrachtnemer met uitgewerkte projectadviezen,. Waarbij wij vaak/normaliter ondersteunen met geotechnische adviesondersteuning, rioleringstechnische advies ondersteuning en het geven van milieukundig advies. Daarnaast is aanvullende specialistische ondersteuning natuurlijk altijd mogelijk.

 

Specialismen

handboemk online sjabloon


Handboek Online

Vrijwel elke gemeente in Nederland beschikt over een handboek, programma van eisen (PvE) of leidraad voor de inrichting en beheer van de openbare ruimte (Lior). Hiermee worden de eisen, richtlijnen en (proces)afspraken voor de inrichting van de openbare ruimte binnen een gemeente vastgelegd en gecommuniceerd. Handboek Online zorgt ervoor dat alle inrichtingsaspecten binnen een aangesloten gemeente digitaal en dichtbij zijn. Gebiedsmanagers heeft een template ontwikkeld en al naar tevredenheid diverse gemeenten aangesloten.

Lees het volledige verhaal in onze digitale brochure door op ‘lees meer’ te klikken.

klimaatadaptatie sjabloonKlimaatadaptatie

De komende jaren zullen in Nederland de overlast en kosten ten gevolge van klimaatverandering alleen maar toenemen. Dit heeft een directe relatie met de leefbaarheid van wijken en de betaalbaarheid van wonen. Gebiedsmanagers ziet in deze ontwikkeling vooral een mooie kans. Verouderde woonwijken vragen om een nieuwe herinrichting. Samen met bewoners een mooi startpunt om de leefbaarheid te vergroten en daarmee effectief te anticiperen op deze optredende klimaatverandering. Uiteindelijk is een woonwijk gemaakt door en voor de mens. De mens is het uitgangspunt voor de herinrichting van de wijk. De bewoners worden daarom vroeg in het proces betrokken, zodat hun wensen worden meegenomen in het uiteindelijke ontwerp.

Lees het volledige verhaal in onze digitale brochure door op ‘lees meer’ te klikken.

Bim sjabloon

 


Building Information Management

Gebiedsmanagers maakt vanaf de initiatieffase actief gebruik van een eigen Building Information Management systeem (BIM). Wij beschikken over actuele kennis om onze opdrachtgevers vanaf de eerste stappen bij gebiedsontwikkelingen en reconstructies de voordelen van BIM praktisch toe te laten passen. Daarnaast biedt onze aanpak ook voordelen in het ontwerpproces en in de realisatie- en opleveringsfase!

Lees het volledige verhaal in onze digitale brochure door op ‘lees meer’ te klikken.

 

Werkvelden: Breeam NL


Duurzame gebiedsontwikkeling

Het afgelopen jaar hebben wij ook een bijdrage mogen leveren aan het schrijven van Breeam NL Gebied. Hiermee kan ook een duurzaamheidstoets op bestaande gebieden worden uitgevoerd. Hiermee kan de Breeamcertificering voor zowel ontwikkelende partijen alsmede beherende partijen een prima instrument zijn om uw duurzaamheidsambities te concretiseren. Voor nadere info over dit, klik hier, maar wij kunnen nu natuurlijk ook altijd vrijblijvend nader informeren over de mogelijkheden. Wij hebben een aantal specialisten in dienst, waaronder Richard Walet die als lid van de commissie Breeam Gebied, meeschreef aan de certificering.

 

 

Projecten

Actieve invulling klimaatadaptie in Papendrecht

Holland Park

Inrichting A13-zone Technopolis

Verlegging middenspanningstracé woongebied Wilgenrijk

The Green Village

Aanleg Parkwal Wilgenrijk : recreatie en wonen in rust

Uitbreiding Hovenpassage, Delft

Nieuwbouw Lely Campus

Aanbesteding Wilgenbrug

Technopolis, Delft

Cornelis van der Lelylaan

Engineering Drieën-Huysen

Lely fietsbrug Weverskade

GC de Roosweg/ Algeracorridor

 

 

Nieuwsbrieven

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief. Enkele malen per jaar zullen wij u op de hoogte brengen van onze projecten.

Hieronder vindt u de laatste nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief voorjaar 2017

Nieuwsbrief herfst 2016

Nieuwsbrief zomer 2016

Nieuwsbrief voorjaar 2016 

Nieuwsbrief 2014

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (max 3x per jaar)

Werken bij Gebiedsmanagers

0002_collage nieuwGebiedsmanagers is een jong en daarmee dynamisch ingenieurs bureau. Bij de start van het bureau hebben wij de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot een toonaangevend ingenieursbureau en wij zijn hard op weg deze ambities te verwezenlijken en dat betekent gestage groei en het verwelkomen van nieuwe collega’s. Ervaren collega’s maar zeker ook jong talent.

Wij bestaan momenteel uit een klein team van ervaren project- en procesmanagers. Wij waarderen zelfstandigheid, maar zijn ook graag bereid jonge enthousiaste collega’s hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Spartelen mag, verdrinken doe je niet!

Aanstekelijk enthousiasme en verfrissende nieuwsgierigheid hebben wij graag om ons heen. Wij  geven jou de gelegenheid je ambities en talenten verder uit te nutten in je projecten. We bieden je daarmee de kans om mee te groeien met een jong bedrijf (met gezamenlijk meer dan 100 jaar werkervaring!), een inspirerende werkomgeving en uitdagende projecten. De ontwikkeling en zelfstandigheid van onze medewerkers staat hierbij altijd centraal.

Wij waarderen de inzet van werkstudenten, praktikanten en afstudeerders en zien je graag acteren als volwaardig medewerker. Gebiedsmanagers is actief leerbedrijf voor SBB en zijn graag bereid met jou na te denken over hoe de afronding van je studie gecombineerd kan worden met onze ambities en lopende projecten.

Daarnaast staan wij ook open om met ervaren professionals Gebiedsmanagers in gezamenlijkheid te laten groeien. Wil je actief bijdragen in onze groei op basis van je eigen netwerk en ervaring? Wij staan open voor een constructief gesprek!

Bekijk hieronder de openstaande vacatures

Vanwege de verdere groei zoekt Gebiedsmanagers een enthousiaste projectleider, die kennis en ervaring heeft van de civiele techniek binnen het stedelijk gebied. Wij bieden onze opdrachtgevers een civieltechnische hand vanaf initiatiefstadium (stedenbouwkundig plan) tot en met overdracht aan de beheerder. Wij zorgen daarmee voor een stevige grip op de projecten en zijn het gehele traject…

 

 

 

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Uw bericht:

Contact Info

088-122 8100

info@gebiedsmanagers.nl

Weverskade 110
  3147 PA Maassluis