Gebiedsmanagers

Introductie

  • Image alt description
  • Image alt description
  • Image alt description

Gebiedsmanagers is een ingenieursbureau met ervaren project- en procesmanagers en zijn gewend zowel voor private partijen als overheden te werken. Met gevoel voor (bestuurlijke) processen en uitermate bedreven in het meenemen van de verschillende belangen van betrokken partijen. Naast het project en procesmanagement levert Gebiedsmanagers alle benodigde advies- en ingenieursdiensten, zelfstandig of met netwerkpartners.
Wij zorgen dat het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar en betaalbaar is. Een goede afstemming tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek is de succesfactor voor de optimale inrichting van de buitenruimte. Integraal denken, met oog op duurzaamheid, leefbaarheid en omgevingsmanagement. Gebiedsmanagers kenmerkt zich als, deskundig, pragmatisch, enthousiast, nieuwsgierig en betrokken! Flexibel als het wenselijk is en kan, en standvastig als het moet!

Visie


Buiten is van iedereen!

Gebiedsmanagers gelooft dat iedereen zich buiten 

thuis kan voelen en er plaats is voor alle belangen. 

In de buitenruimte komen mensen, natuur en techniek 

maar ook vele sociale en economische belangen samen. 

Het is onze missie om de ruimte te creëren waarbinnen deze belangen 

worden geborgd en de ambities en visies van alle betrokken partijen 

worden waargemaakt.

Wij werken met trots 

aan een duurzaam ingerichte buitenruimte, 

die maakbaar en betaalbaar is, maar bovenal 

een inspirerende ruimte waarin iedereen zich thuis voelt. 

Met passie, visie en met beide benen op de grond.

Gebiedsmanagers maakt ruimte voor resultaat!

160301 Gebiedsmanagers BMC

Over ons

100__DB_7045Richard  Walet is een ervaren projectmanager op het gebied van ruimtelijke en infrastructurele projecten. Zijn kracht en passie liggen in het leiden van multidisciplinaire projecten en projectteams. Een goed gevoel voor verhoudingen en bestuurlijk inlevingsvermogen zijn hierbij van belang. Richard werkt daarbij erg  gedreven,  pragmatisch en resultaatgericht.

richard.walet@gebiedsmanagers.nl      M: +31657999570

 

images-300x148

 

 

 

147__DB_7097Karel Ossewaarde biedt meerwaarde door zijn civieltechnische ervaring in te brengen in stedenbouwkundige schetsen. Dit ten allen tijden met het besef dat het ontwerp leefbaar en maakbaar moet zijn. Vervolgens moet het ontwerp vergund worden door verschillende publieke partijen en door middel van een goede risico- inventarisatie kan het plan gecontracteerd worden. Belangrijk om hierbij te beseffen is dat de eisen van de (gemeentelijk) beheerder van belang zijn en men alert moet blijven op een goede procesmatige overdracht. Dit alles is op basis van een constructieve samenwerking met de betrokken partijen.

karel.ossewaarde@gebiedsmanagers.nl    M: +31647087347

images-300x148

 

 

 

Kris Horvers heeft inmiddels zes jaar ervaring in de bouw en civiele sector. Hij combinneert zijn ervaring als bouwkundig ingenieur en ontwerper met civieltechnische kennis. Integraal ruimtelijk ontwerp en technische uitwerking met kennis vanuit meerdere disciplines, is daarbij zijn meerwaarde . Als projectingenieur assisteert Kris in de verschillende fasen van ruimte ontwikkeling, van schetsontwerp tot bestek. Hierbij  coördineert  Kris ook  tussen de verschillende partijen. Kris is resultaatgericht, en heeft de wensen en eisen van de opdrachtgever, gebruiker, ontwerpen en wetgeving dan ook centraal staan.

kris.horvers@gebiedsmanagers.nl

images-300x148

 

 

 

Sabine Maanders biedt als projectcoördinator ondersteuning op diverse vlakken binnen gebiedsontwikkelings- en reconstructiewerken.  Ze verzorgt ontwerp-activiteiten, pure civieltechnische voorbereidingen  en diverse bijkomende, aanverwante zaken. Sabine is breed inzetbaar, ontzorgend en heeft tevens een stel groene vingers.Door middel van een goede samenwerking met alle betrokken partijen en een gestructureerde werkwijze streeft Sabine altijd naar het beste resultaat.

sabine.maanders@gebiedsmanagers.nl

 

 

 

 

Peter Caesar is als civieltechnisch projectleider multifunctioneel inzetbaar.  Hij zet zich met name in voor gebiedsontwikkeling en binnenstedelijke reconstructies, maar ook voor multidisciplinaire projecten van verschillende grootte in diverse werkgebieden. Peter’s sterke kanten zijn de focus op de omgeving, het stroomlijnen van engineeringsprocessen binnen een project en zijn creatieve wijze van het oplossen van knelpunten. Het dagelijkse werk van Peter bestaat voornamelijk uit het coördineren van in- en externe werkzaamheden, waarbij hij verantwoordelijk is voor aspecten als geld, organisatie, kwaliteit, informatie en tijd. Tevens is hij nog altijd nauw betrokken bij het schrijven van bestekken en werkbeschrijvingen, nutswerkzaamheden, SSK-ramingen, grondstromenplannen, vergunningen en de uitvoeringsbegeleiding.

Peter.caesar@gebiedsmanagers.nl        M: +31610436709

images-300x148

 

 

 

001__DB_6930Frank Verduin is een ervaren civieltechnische projectleider van uiteenlopende multidisciplinaire projecten. Deze projecten betreffen onder andere gebiedsontwikkelingen en reconstructies van stedelijke en provinciale infrastructuur. Frank is betrokken bij het adviseren over en opstellen van contracten op basis van de UAV-gc. Daarnaast implementeert hij het Gebiedsmanagers eisenbeheerpakket in Relatics. Dit wordt gebruikt voor het beheren van eisen in de voorbereiding en de uitvoering van UAV-gc contracten door zowel opdrachtnemers als opdrachtgevers.

frank.verduin@gebiedsmanagers.nl      M:+31623939319

images-300x148

 

 

082__DB_7021Anton Snijders is een allround civieltechnisch procesmanager op het gebied van civieltechnische gebiedsontwikkelingsprojecten. Hij heeft hierbij ervaring vanuit de (gemeentelijke) opdrachtgeverskant en vanuit de adviserende kant. Daarnaast heeft Anton ook de nodige ervaring opgedaan bij de uitwerking van projecten bij aannemers. Dit betekent ervaring van initiatieffase tot en met de uitvoering en de overdracht naar het beheer. Een goede afstemming tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek benoemt Anton als de  succesfactor voor de optimale inrichting van de buitenruimte. Dit is volgens hem dan ook een onderdeel van integraal denken: met het oog op duurzaamheid, leefbaarheid en omgevingsmanagement.

anton.snijders@gebiedsmanagers.nl     M:+31630073041

images-300x148

 

 

_DB_8140zw portraitJorden Schuit is afgestudeerd in januari 2015 voor de opleiding Civiele Techniek aan de Haagse Hogeschool en heeft inmiddels 2,5 jaar werkervaring. Hij is gespecialiseerd in waterbouw, verkeer en vervoer en heeft al enige tijd ervaring met Autocad, het programma voor 2 en 3-dimensionale tekeningen. Zijn verdere werkervaring bestaat uit rioleringsberekeningen met Sobek en OV berekeningen volgens ROVL-2011 met programma Dialux.

jorden.schuit@gebiedsmanagers.nl

images-300x148

 

 

 

 

Werkvelden

icoProject- en procesmanagement

Vraagstukken voor de openbare ruimte worden steeds complexer en om deze reden is project- en procesmanagement onmisbaar. Gebiedsmanagers zorgt ervoor dat de juiste mensen voor de juiste taken worden ingezet, waarbij gestuurd wordt op tijd, kwaliteit en geld. Gebiedsmanagers zorgt voor de juiste sturing van processen en voor een goede voorbereiding, uitvoering en afronding van projecten. Met gevoel voor (bestuurlijke) processen en uitermate bedreven in het meenemen van de verschillende belangen van betrokken partijen zorgen wij ervoor dat het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar en betaalbaar is. Een goede afstemming tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek is de succesfactor voor de optimale inrichting van de buitenruimte.

 

icoAdvies en Engineering

Een goede afstemming tussen stedenbouw, planeconomie en civiele techniek is de succesfactor voor de optimale inrichting van de buitenruimte. Integraal denken, met oog op duurzaamheid, leefbaarheid en omgevingsmanagement. Vanuit deze visie bekijkt Gebiedsmanagers altijd eerst naar de wensen en behoeftes van onze klanten. Onze ingenieurs, projectmanagers en adviseurs zijn dan ook erg enthousiast en werken met passie voor hun vak. Wij hebben alle kennis in huis om ons te focussen op advies en integrale oplossingen voor de meest uiteenlopende vraagstukken.Wij zorgen dat het stedenbouwkundig ontwerp maakbaar, leefbaar en betaalbaar is. Kijk bij ons team voor een overzicht van alle enthousiaste adviseurs die voor u klaar staan.

 

  icoContractadvisering en -beheersing

Het aanbesteden van een project wordt nogal eens ervaren als een lastig proces. Het op te stellen contract voelt als een keurslijf dat eigenlijk net niet helemaal past. Terwijl juist in de aanbestedingsfase de expertise, visie en belangen van alle partijen bij elkaar kunnen worden gebracht en kunnen worden aangepast om het beste resultaat te bereiken. Door aan te besteden op basis van Best Value Procurement wordt ruimte gegeven aan alle partijen om hun inzichten in te brengen volgens een gestructureerd proces. Gebiedsmanagers heeft Best Value Procurement bij meerdere projecten ingezet wat veel tevredenheid opleverde bij de klanten. Klik hier voor het project Aanbesteding Wilgenbrug waarin de concrete toepassing en ervaring met Best Value Procurement wordt toegelicht

 

Werkvelden: Breeam NL

Duurzame gebiedsontwikkeling

Het afgelopen jaar hebben wij ook een bijdrage mogen leveren aan het schrijven van Breeam NL Gebied. Hiermee kan ook een duurzaamheidstoets op bestaande gebieden worden uitgevoerd. Hiermee kan de Breeamcertificering voor zowel ontwikkelende partijen alsmede beherende partijen een prima instrument zijn om uw duurzaamheidsambities te concretiseren. Voor nadere info over dit, klik hier, maar wij kunnen nu natuurlijk ook altijd vrijblijvend nader informeren over de mogelijkheden. Wij hebben een aantal specialisten in dienst, waaronder Richard Walet die als lid van de commissie Breeam Gebied, meeschreef aan de certificering.

Wilt u meer informatie over alle werkvelden van Gebiedsmanagers, vul het contactformulier in onderaan de website

Projecten

Actieve invulling klimaatadaptie in Papendrecht

Holland Park

Inrichting A13-zone Technopolis

Verlegging middenspanningstracé woongebied Wilgenrijk

The Green Village

Aanleg Parkwal Wilgenrijk : recreatie en wonen in rust

Uitbreiding Hovenpassage, Delft

Nieuwbouw Lely Campus

Aanbesteding Wilgenbrug

Technopolis, Delft

Cornelis van der Lelylaan

Engineering Drieën-Huysen

Lely fietsbrug Weverskade

GC de Roosweg/ Algeracorridor

 

 

Nieuwsbrieven

Meldt u aan voor onze nieuwsbrief. Enkele malen per jaar zullen wij u op de hoogte brengen van onze projecten.

Hieronder vindt u de laatste nieuwsbrieven:

Nieuwsbrief herfst 2016

Nieuwsbrief zomer 2016

Nieuwsbrief voorjaar 2016 

Nieuwsbrief 2014

 

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief (max 3x per jaar)

Werken bij Gebiedsmanagers

team logoGebiedsmanagers is een jong en daarmee dynamisch ingenieurs bureau. Bij de start van het bureau hebben wij de ambitie uitgesproken om uit te groeien tot een toonaangevend ingenieursbureau en wij zijn hard op weg deze ambities te verwezenlijken en dat betekent gestage groei en het verwelkomen van nieuwe collega’s. Ervaren collega’s maar zeker ook jong talent.

Wij bestaan momenteel uit een klein team van ervaren project- en procesmanagers. Wij waarderen zelfstandigheid, maar zijn ook graag bereid jonge enthousiaste collega’s hun eigen verantwoordelijkheid te laten nemen. Spartelen mag, verdrinken doe je niet!

Aanstekelijk enthousiasme en verfrissende nieuwsgierigheid hebben wij graag om ons heen. Wij  geven jou de gelegenheid je ambities en talenten verder uit te nutten in je projecten. We bieden je daarmee de kans om mee te groeien met een jong bedrijf (met gezamenlijk meer dan 100 jaar werkervaring!), een inspirerende werkomgeving en uitdagende projecten. De ontwikkeling en zelfstandigheid van onze medewerkers staat hierbij altijd centraal

Wij waarderen de inzet van werkstudenten, praktikanten en afstudeerders en zien je graag acteren als volwaardig medewerker. Gebiedsmanagers is actief leerbedrijf voor SBB en zijn graag bereid met jou na te denken over hoe de afronding van je studie gecombineerd kan worden met onze ambities en lopende projecten.

Daarnaast staan wij ook open om met ervaren professionals Gebiedsmanagers in gezamenlijkheid te laten groeien. Wil je actief bijdragen in onze groei op basis van je eigen netwerk en ervaring? Wij staan open voor een constructief gesprek!

Bekijk hieronder de openstaande vacatures

Bedrijfsprofiel Gebiedsmanagers is een jong civieltechnisch adviesbureau. Wij zijn ervaren project- en procesmanagers en zijn gewend zowel voor private partijen als overheden te werken. Naast het project en procesmanagement levert Gebiedsmanagers alle benodigde advies- en ingenieursdiensten, zelfstandig of met netwerkpartners.Gebiedsmanagers heeft nu 10 medewerkers en kenmerkt zich als, deskundig, pragmatisch, enthousiast, nieuwsgierig en betrokken. Functieomschrijving…

Start: medio 2016 Gebiedsmanagers zoekt een enthousiaste medior adviseur/projectingenieur die kennis heeft van de civiele techniek binnen het stedelijk gebied. Wij bieden onze opdrachtgevers een civieltechnische hand vanaf initiatiefstadium (stedenbouwkundig plan) tot en met overdracht aan de beheerder. Wij zorgen daarmee voor een stevige grip op de projecten en zijn het gehele traject alert op…

 

 

 

Algemene voorwaarden

Op al onze diensten, leveringen, offertes, inkoop zijn onze Algemene Voorwaarden van toepassing.

Deze kunt u hieronder downloaden.

Algemene Voorwaarden Gebiedsmanagers 2013

 

Contact

Uw naam (verplicht)

Uw e-mail (verplicht)

Telefoonnummer

Uw bericht:

Contact Info

088-122 8100

info@gebiedsmanagers.nl

Weverskade 110
  3147 PA Maassluis