Verleggen AC persleiding Wilgenrijk

Je bent hier:

In Maassluis, een dynamisch gebied in ontwikkeling, was er een uitdaging met de aanwezige AC persleiding van het hoogheemraadschap van Delfland. Deze leiding, cruciaal voor afvalwatertransport van Midden-Delfland naar de zuivering, kruiste de nieuwbouwlocatie Wilgenrijk. De aanwezigheid van de leiding beperkte de ontwikkelingsmogelijkheden van Wilgenrijk aanzienlijk.

Om de ontwikkeling van Wilgenrijk te faciliteren en de gemeentelijke herinrichting van de Kwartellaan mogelijk te maken en de efficiëntie van de afvalwaterinfrastructuur te optimaliseren, is een ambitieus project gestart om deze transport persleiding te verleggen. Dit project omvatte het ontwerpen en aanleggen van een nieuw leidingtracé, met complexe gestuurde boringen onder zowel de A20 als de Maasdijk. Daarnaast ging het om de plaatsing van de leiding in een open ontgraving.

De verlegging van de persleiding heeft grote voordelen. Voor Wilgenrijk betekent dit een ongehinderde voortgang van de nieuwbouw. Tegelijkertijd verbetert het project de afvalwaterafvoer, doordat er enkele bottlenecks weggenomen konden worden wat bijdraagt aan een efficiënter en duurzamer afvalwatersysteem. Ook is er een duurzame beheersituatie gecreëerd door een minder kwetsbaar materiaal toe te passen.

Gebiedsmanagers, in samenwerking met het hoogheemraadschap Delfland, Gemeente Maassluis en Wilgenrijk, hebben dit project met grote precisie en zorgvuldigheid geleid. Cruciale aspecten zoals het beschermen van de over te nemen leiding, bestaande kabels en leidingen, en het waarborgen van veiligheid en continuïteit van de afvoer tijdens de werkzaamheden, stonden centraal. De uitgebreide expertise en het vermogen om te werken onder complexe omstandigheden hebben bijgedragen aan het succes van dit project.

Gekozen is voor een UAV-GC contract waarbij inschrijvers de gelegenheid kregen hun eigen technische kundigheid in te zetten voor deze opdracht.

De realisatie van de nieuwe persleiding rond 630 mm in (bestaand en nieuw) Maassluis is een toonbeeld van moderne infrastructuurontwikkeling. Het project illustreert hoe effectieve samenwerking en geavanceerde technieken kunnen resulteren in de realisatie van essentiële infrastructuurprojecten. Dit heeft niet alleen de weg vrijgemaakt voor toekomstige ontwikkelingen in Wilgenrijk en Maassluis, maar versterkt ook de duurzaamheid en efficiëntie van de gemeentelijke voorzieningen in Maassluis.

Staat jouw organisatie voor vergelijkbare infrastructuuruitdagingen? Wij bieden mooie oplossingen en effectieve projectmanagementdiensten om jouw projecten naar een succesvolle afronding te leiden. Neem contact op voor deskundig advies.

Locatie

Maassluis

Opdrachtgever

Wilgenrijk

Projectnaam

Verleggen AC Persleiding

“Jouw project, onze uitdaging – laten we samen werken aan een toekomstbestendige omgeving. “