Planontwikkeling Nieuw Kralingen Rotterdam

Je bent hier:

Nieuw Kralingen, een toekomstige woonwijk in Rotterdam, wordt ontwikkeld nabij de Kralingse Plas. Dit project van de Ontwikkelcombinatie Nieuw Kralingen (OCNK, Heijmans en ERA Contour) en ondersteund door Gebiedsmanagers, transformeert het bedrijventerrein Boezembocht tot een luxe woongebied. Nieuw Kralingen belooft een unieke stedelijke groene oase te worden.

De ontwikkeling van Nieuw Kralingen, gekenmerkt door sloop, voorbelasting en het bouw- en woonrijp maken van diverse deelgebieden, brengt grote veranderingen met zich mee. De vervanging van scholen en bedrijven door nieuwbouwwoningen transformeert het gebied. Uitdagingen in geotechniek, milieu en niet gesprongen explosieven (NGE) worden aangepakt. Erg belangrijk in dit proces is de rol van Gebiedsmanagers in civieltechnische advisering en het ontwikkelen van een waterstructuurvisie, die duurzaamheid en klimaatadaptatieve robuustheid benadrukt. De verplaatsing van de defosfateringsinstallatie en herstructurering van kabels en leidingen, met aandacht voor bestaande Tennet-tracés, onderstreept de complexiteit en het belang van dit project voor de regio.

Een binnenstedelijke herontwikkeling kenmerkt zich door complexiteit zo moet er rekeningen worden gehouden met de omgeving zoals het naast gelegen politiebureau, stoomdepot (museum) bedrijven, bewoners, maar ook Waterschap, Tennet, overige kabels en leidingen en de verschillende gemeentelijke disciplines. Al deze belangen komen samen bij de metamorfose van deze wijk.

Gebiedsmanagers’ rol in Nieuw Kralingen is veelzijdig, Wij ondersteunen het project qua planvorming en realisatie van A tot Z. Met het Gebiedsportaal beheren wij de informatie over de lange looptijd van het project. Daarnaast pakken wij een actieve bijdrage in het Civiel Projectmanagement (civiele Projectleider en directievoerder) en werken de kaders uit voor de waterstructuurvisie, grondbalans bewaking, nutsplan en coördinatie, vergunningsmanagement en het optimaliseren van de bodemkwaliteit. Deze activiteiten zijn essentieel voor het voorbelasten en bouwrijp maken van de wijk en het waarborgen van een duurzame toekomst. Het project illustreert de inzet van Gebiedsmanagers voor een integrale, duurzame stadsontwikkeling.

Nieuw Kralingen is meer dan alleen een woonwijk; het is een statement van duurzame stadsontwikkeling en een toewijding aan het creëren van een leefbare, groene omgeving. De betrokkenheid van Gebiedsmanagers onderstreept hun expertise in het realiseren van complexe stedelijke projecten die zowel de levenskwaliteit verhogen als bijdragen aan een duurzamere toekomst.

Ook bewijst het Gebiedsportaal zijn kracht door informatie centraal te ontsluiten naar alle stakeholders.

Interesse in de toekomst van stedelijke ontwikkeling en duurzaam wonen? Wil je ook deel uitmaken van de spannende reis die Nieuw Kralingen ondergaat? Gebiedsmanagers nodigt je uit om contact met ons op te nemen. We lichten graag aan je toe hoe onze expertise in civieltechnische advisering en onze betrokkenheid bij het opstellen van de waterstructuurvisie bijdragen aan deze unieke stadsontwikkeling.

Als je het leuk vind kun je je aanmelden voor een interactieve kennismaking of demo waarin we onze aanpak en visie op duurzame stadsontwikkeling met je delen. Grijp deze kans om te zien hoe wij innovatie en duurzaamheid in stadsontwikkeling integreren.

Locatie

Rotterdam

Opdrachtgever

Ontwikkelcombinatie Nieuw Kralingen

Projectnaam

Planontwikkeling Nieuw Kralingen

“Nieuw Kralingen; Een groene oase in Rotterdam”