Beheer- en onderhoudscontracten gemeente Krimpenerwaard

Gemeente Krimpenerwaard heeft Gebiedsmanagers gevraagd om bestaande beheer- en onderhoudscontracten inhoudelijk te actualiseren, vooral om op efficiënte wijze de contractering voor deze contracten geregeld te krijgen. Op basis van het vigerend gemeentelijk aanbestedingsbeleid zijn per contract relevante selectiecriteria opgesteld en is via een inkoopplan de meest logische aanbestedingsvorm gekozen. Uiteindelijk is er gecontracteerd op basis van…

2e ontsluiting Wilgenrijk

Stand van zaken tweede hoofdontsluiting Wilgenrijk

Op 20 december 2023 is het contract gesloten voor het ontwerp en de realisatie van de (Tweede) Hoofdontsluiting Wilgenrijk. Hiermee wordt het snelgroeiende nieuwe woongebied Wilgenrijk via een tweede hoofdverbinding aangesloten met het bestaande wegennet van Maassluis. Gebiedsmanagers heeft zowel de civieltechnische voorbereiding als ook de aanbesteding opgepakt. Maar natuurlijk hebben wij ook ontwerpkaders meegegeven…