District U Vlaardingen

Je bent hier:

District U, het voormalige Unilever-terrein tussen metrostation Vlaardingen Centrum en de Maas, ondergaat een ingrijpende transformatie van industrieel gebied tot een bruisend stadsdistrict. Deze ontwikkeling omvat onder andere 650 diverse woningen, een onderwijsgebouw, theaterzaal, restaurant, klim-kraan-speelpark, kantoorruimte en sporthal, allemaal omringd door groene openbare ruimte.

De transformatie van industrie naar een woonbare leefomgeving

Het gebied zal transformeren van een rauw, industrieel en naar binnen gekeerd bedrijfsterrein naar een volwaardig, open stadsdistrict met 650 woningen voor allerlei doelgroepen van starters tot ouderen. Daarnaast komt er een nieuw onderwijsgebouw, een theaterzaal, een restaurant, een klim-kraan-speelpark, kantoorruimte en een multifunctionele sporthal. Dit alles wordt gesitueerd in een bruisende, groene openbare ruimte om te verblijven en elkaar te ontmoeten. In de toekomstige situatie blijven een aantal karakteristieke gebouwen en de geschiedenis van het terrein zichtbaar.

Om deze ambitieuze verandering te verwezenlijken, is er behoefte aan deskundig advies en begeleiding, vooral op het gebied van engineering, duurzaamheid en waterbeheer.

 

Waarom zijn juist wij de juiste partner

Wij ondersteunen de ontwikkelcombinatie op verschillende vlakken. Als expert op het gebied van engineering heeft Gebiedsmanagers een centrale rol in het project. We bieden advies over waterhuishouding en duurzaamheid en zorgen voor een goede fasering en planning van het project. Daarnaast zijn we betrokken bij het bouw- en woonrijp maken van alle deelgebieden op het terrein. Dit omvat onder andere het aanleggen van kabels en leidingen, het ophogen en voorbelasten van het terrein en het opstellen van contracten voor de uitvoering van het werk.

Met onze kennis en ervaring spelen we een belangrijke rol in de ontwikkeling van het terrein en helpen we de ontwikkelcombinatie om hun doelen te bereiken. We kijken ernaar uit om onze expertise in te zetten voor het succes van het project

Verduurzaming en waterhuishouding

​Waterhuishouding en duurzaamheid gaan hand in hand in ons plan. We voorkomen wateroverlast, overstromingen en droogte terwijl we de ecologie en biodiversiteit versterken. Duurzaamheid omvat ook het klimaatadaptief, natuurinclusief bouwen en circulariteit.

Deze grootschalige en complexe gebiedsontwikkeling vereist gestroomlijnde informatiedeling. Daarom gebruiken we Gebiedsportaal om het hele projectteam en stakeholders te voorzien van actuele en transparante informatie voor het succes van District U.

Het schetsontwerp, gebaseerd op het masterplan van SFNR en ontwikkeld door LOLA in samenwerking met de gemeente Vlaardingen en Gebiedsmanagers, is nu verder uitgewerkt naar het Voorlopige ontwerp.

Gebiedsmanagers heeft het rioleringsplan en K&L tracé gebaseerd op het VO opgesteld.

In 2024 staat er veel te gebeuren: sloop van gebouwen en terrein wordt bouwrijp gemaakt. Gebiedsmanagers stelt de contractstukken op voor het bouwrijp maken, inclusief grondwerk.

Locatie

Vlaardingen

Opdrachtgever

Leyten

Projectnaam

District-U