BREEAM-gecertificeerd kantoorpand Lely

Je bent hier:

Lely, sinds 1948 een pionier in agrarische innovatie en nu wereldmarktleider in melkrobots, heeft zijn ambitie voor groei en verduurzaming verder doorgezet met een gloednieuwe Lely-campus. Dit project, gericht op (onder andere) de realisatie van een duurzame buitenruimte op basis van het BREEAM Outstanding-niveau, voldoet aan Lely’s hoge duurzaamheidsambities.

De uitbreiding werd noodzakelijk vanwege de groeiende bedrijfsactiviteiten en de behoefte aan modernere faciliteiten, waarbij het bestaande complex grotendeels gesloopt is. Deze stap weerspiegelt Lely’s voortdurende toewijding aan innovatie en duurzaamheid binnen de agrarische sector

De verandering in het Lely-project omvatte niet alleen het verwijderen van de bestaande hallen en het saneren van bodemverontreinigingen, maar ook het herstructureren en moderniseren van de bestaande nutsinfrastructuur. Dit hield onder meer in het verplaatsen van het hoofdgemaal en het aanleggen van een nieuw rioolsysteem. Daarnaast werd de nieuwbouw gerealiseerd en de buitenruimte zorgvuldig ingericht, resulterend in een omgeving die zowel functioneel als esthetisch aansluit bij de moderne visie van het bedrijf.

De nieuwbouw van Lely omvatte het slopen van oude hallen en grondsanering, waarbij rekening is gehouden met de bodemgesteldheid en de noodzaak van een stabiele fundering. Er is efficiënt gebruik gemaakt van zand als grondstof, waardoor grondstromen geminimaliseerd werden. Het project kenmerkt zich door duurzame elementen zoals BREEAM Outstanding-certificering, ecologische integraties op het dak, en een innovatieve waterbuffer onder het gebouw. Daarnaast zijn wadi’s, grindkoffers, en natuurvriendelijke oevers gecreëerd, wat bijdraagt aan een verbeterde waterhuishouding en -kwaliteit in het gebied.

Gebiedsmanagers heeft het Civiel Projectmanagement opgepakt en bood ondersteuning aan Lely tijdens de gehele ontwikkeling, beginnend met de sloop en sanering van het terrein, gevolgd door het bouwrijp maken, inclusief het herstructureren van kabels en leidingen en het treffen van tijdelijke maatregelen voor de heiwerkzaamheden. Vervolgens werd de site woonrijp gemaakt, met een focus op de integratie van gebouw en buitenruimte in lijn met de hoge BREEAM-normen. De uitvoeringsbegeleiding werd ook verzorgd door Gebiedsmanagers, waarbij het Gebiedsportaal ingezet werd om informatie up to date te houden en uiteindelijk ook in te zetten voor vastlegging van de revisiedata en daarmee de onderlegger is voor het huidige terreinbeheer.

De nieuwbouw van Lely, een project dat zowel innovatie als duurzaamheid in de agrarische sector belichaamt, markeert een aanzienlijke vooruitgang in bedrijfsontwikkeling en milieuverantwoordelijkheid. Met de succesvolle sloop, sanering, en herontwikkeling van het terrein, onder begeleiding van Gebiedsmanagers, is het project een toonbeeld van integratie tussen hoogwaardige infrastructuur en duurzame bouwpraktijken. De focus op BREEAM-normen onderstreept Lely’s engagement voor duurzaamheid, terwijl het project in zijn geheel aantoont hoe bedrijven op innovatieve wijze hun groei en ecologische voetafdruk kunnen beheren.

Kom eens bij ons langs om te zien hoe wij samen met onze opdrachtgevers werken op basis van innovatie en duurzaamheid. We lichten graag aan je toe hoe geavanceerde slimme toepassingen bijdragen aan efficiëntere en milieuvriendelijkere bouw.

Locatie

Maassluis

Opdrachtgever

Lely

Projectnaam

Lely Campus fase 2