Geluidswerende parkwal Maassluis

Je bent hier:

In het hart van de Dijkpolder, tussen rijksweg A20 en Maassluis, wordt het nieuwe woongebied Wilgenrijk gerealiseerd. Dit project omvat ongeveer 1750 woningen, waarbij de focus ligt op de harmonie tussen wonen, groen, waterrijk en landelijk, De  Parkwal is een cruciaal element voor geluidswering en als groene omzoming.

De realisatie van ‘De Parkwal’ is een sleutelcomponent in de ontwikkeling van Wilgenrijk. De uitdaging ligt in het aanbrengen van een 10 meter hoge wal in een poldergebied met matige stabiele grondslag.  Dit project beoogt de esthetische integratie van de wijk met de omliggende omgeving, waarbij de geluidswal niet alleen als barrière dient, maar ook als een verrijkend landschapselement. Deze ontwikkeling benadrukt Wilgenrijk’s visie van ‘Echt ontspannen Hollands mooi wonen’, waarbij de natuurlijke en gebouwde omgeving harmonieus samenvloeien.

Deze uitbreiding brengt zowel uitdagingen als kansen met zich mee. Enerzijds moet de geluidswal voldoen aan strikte normen voor geluidswering en stabiliteitseisen, anderzijds biedt het de kans om het landschap ecologisch en esthetisch te verrijken. De realisatie van een groene parkwal, ingezaaid / geplant met inheemse plantensoorten en voorzien van wandelpaden, vereist een zorgvuldige planning en uitvoering. Dit project weerspiegelt een nieuwe standaard in stedelijke ontwikkeling, waarbij functionaliteit (geluidswering, spelen en beleven) en natuurlijke schoonheid hand in hand gaan.

Gebiedsmanagers heeft zich ingezet in met name de volgende aspecten: Civiel Projectmanagement, een doordacht in 3D gemodelleerd ontwerp, en een doordachte contracterings- en uitvoeringsstrategie.

Om de risico’s en kosten te minimaliseren is in de voorbereidingsfase het vergunningentraject afgerond waarbij marktpartijen de mogelijkheid hebben gekregen optimaal te werken aan een eigen grondstromenplan, flexibilteit in tijd en daarmee met eigen commerciele scherpte in de inzet van externe grond. Een UAV-GC contract was hiervoor de basis. Dit heeft geresulteerd in een zeer commercieel geprijsde inschrijving.

De geluidswal wordt geotechnisch ontworpen om zowel functioneel als esthetisch te zijn, waarbij rekening is gehouden met extreme regen en droogte. Voorbeelden hiervan zijn Wadi’s, bufferblocks, slimme afwerkingen en afstroomanalyses oppervlakkige afstroming die het ontwerp toetsen of er geen schade ontstaat aan naastliggende bebouwing. Ook is er vanuit groen gekeken welke bomen inheems zijn, maar toch bestand zijn tegen de extremere situaties die zich op de Parkwal kunnen voordoen. Hierbij is ook gekeken naar de wijze van aanplanten en zodat de kans van aanslaan optimaal is. Ook biedt het hoogte verschil unieke kansen aan voor het spelen die in deze groen omzoming zijn geïntegreerd.

De uitbreiding van de geluidswal in Wilgenrijk is een toonbeeld van innovatieve stedelijke ontwikkeling. Het project slaagt erin om de behoeften van een moderne woonwijk die klaar is voor de toekomst te combineren met functionele eisen. Dit vooruitstrevende initiatief toont aan dat duurzame ontwikkeling hand in hand kan gaan met het behoud van natuurlijke en historische waarden, wat Wilgenrijk tot een voorbeeldproject maakt in stedelijke vernieuwing.

Gebiedsmanagers biedt slimme oplossingen voor complexe uitdagingen in stads- en landschapsontwikkeling. Onze expertise in de realisatie van de geluidswal in Wilgenrijk toont onze capaciteit om milieuvriendelijke en esthetisch aantrekkelijke projecten te leveren, waarbij slim wordt omgegaan met grondstromen en rekening wordt gehouden met exra verdienmodellen voor de marktpartijen. Wij nodigen graag stedelijke planners, ontwikkelaars en lokale overheden uit om onze projecten te verkennen en te zien hoe wij waarde kunnen toevoegen aan jouw volgende project.

Locatie

Maassluis

Opdrachtgever

Wilgenrijk

Projectnaam

Parkwal