Aanbesteding Wilgenbrug Maassluis

Je bent hier:

In het hart van de Dijkpolder, tussen Rijksweg A20 en Maassluis, wordt het nieuwe woongebied Wilgenrijk gerealiseerd (85 ha met ongeveer 1750 woningen), waarbij de focus ligt op de harmonie tussen wonen, groen, waterrijk en landelijk. Voor de aanleg van deze nieuwe ontsluiting, bestond het gebied grotendeels uit landelijk terrein, maar hier is ook Lely Industries gesitueerd. Lely Campus één van de ontwikkelingen in het gebied ( ca.15 ha) en dient goed ontsloten te worden. De bestaande infrastructuur langs de Weverskade was ontoereikend om deze transformatie mogelijk te maken.

Met de  ontwikkeling van de eerste hoofdinfrastructuur wordt de basis gelegd voor de ontsluiting van Wilgenrijk, maar ook voor Lely Industries. Wilgenrijk, de ontwikkelaar, legt hiermee ook de basis van het watersysteem van Wilgenrijk. De nadruk op de integratie van een robuust waterhuishoudkundige systeem en verkeerskundige ontsluiting. Het project omvat de realisatie van een oppervlaktewatergemaal geïntegreerd in de tussenkolom van het viaduct van de Cornelis van der Lelylaan. Deze ontsluiting, geeft de nieuwe wijk een karakteristieke entree.

De aanleg van de nieuwe ontsluitingsweg naar Wilgerrijk en Lely Industries heeft geleid tot een ingrijpende transformatie van een voormalig landelijk gebied. Deze ontwikkeling zorgde voor verbeterde bereikbaarheid en integratie met Maassluis. Het maakte de ontwikkeling van Wilgenrijk en modernisering van Lely Industries mogelijk. De ontsluiting is ontworpen om de nieuwe bewoners het gevoel van thuis komen te geven en was de rode loper voor alle nieuwe bewoners. Tevens is de groene inrichting onderdeel van de groene omzoming van Wilgenrijk die ook ecologisch bijdraagt aan het gebied. Daarnaast is een robuuste afwatering van het poldergebied gerealiseerd.

Gebiedsmanagers heeft het volledige project begeleid van start (inclusief contracteringsadvies) tot en met realisatie, waaronder het aanbrengen van voorbelasting. Bij het contractadvies is specifiek stilgestaan bij de risico’s en daarmee de vraag hoe en wie het beste deze risico’s kan beheersen. Uiteindelijk is gekozen voor een BVP aanbesteding (Best Value Procurement). Gebiedsmanagers heeft ook de (systeemgerichte) contractbeheersing en de overdracht naar de gemeente en Hoogheemraadschap Delfland opgepakt. De afstemming met de gemeente en het Hoogheemraadschap Delfland was erg belangrijk. De integratie van het gemaal in de brugconstructie kan uniek worden genoemd en bracht technische, juridische en afstemmingsuitdagingen met zich mee, die dankzij effectieve samenwerking werden overwonnen. Deze samenwerking resulteerde in een multifunctioneel project die zowel waterbeheer als de ontsluiting van Wilgerrijk invult.

De Cornelis van der Lelylaan markeert een nieuwe fase in infrastructuurontwikkeling, waarbij de transformatie van landelijk gebied naar Wilgenrijk en Lely Industries tot stand is gebracht. Deze ontsluiting verbetert niet alleen de bereikbaarheid en integratie met Maassluis, maar versterkt ook de ecologische en woonkwaliteit. De succesvolle samenwerking tussen Gebiedsmanagers namens Wilgenrijk als ontwikkelaar, gemeente en Hoogheemraadschap Delfland overwon technische en juridische uitdagingen, resulterend in een multifunctioneel project dat zowel waterbeheer als stedelijke ontwikkeling bevordert.

Ben jij op zoek naar creatieve uitwerking en begeleiding in complexe infrastructuurprojecten? Neem gerust contact op met ons, dan kijken we samen naar de mogelijkheden die we voor jouw project kunnen bieden.

Locatie

Maassluis

Opdrachtgever

Wilgenrijk

Projectnaam

Aanbesteding Wilgenbrug