Zwaluwhof Oostvoorne: Duurzame woningbouwontwikkeling

Je bent hier:

In opdracht van Van Omme & De Groot heeft Gebiedsmanagers een mooie bijdrage kunnen leveren aan het interessante project Zwaluwhof in Oostvoorne. Dit project omvat de ontwikkeling van 71 woningen in een prachtig natuurrijk gebied. Het doel van deze woningbouwontwikkeling is het creëren van een klimaatadaptieve en natuurinclusieve wijk.

Participatie en omgevingsbewustzijn

De woningbouwontwikkeling betreft een inbreidingslocatie. Om zo’n ontwikkeling van de grond te krijgen is het van belang om te luisteren naar omwonenden en hun zorgen en wensen in beeld te brengen. Samen met Van Omme & De Groot hebben we het participatieproces opgepakt en een open dialoog geïnitieerd met de omwonenden. Hun inbreng was van belangrijke waarde bij het vormgeven van het project en het creëren van een positieve band met de omwonenden.

Klimaatadaptiviteit en Natuurinclusiviteit

Een van de meest opvallende kenmerken van Zwaluwhof is de nadruk op klimaatadaptiviteit en natuurinclusiviteit. De mogelijkheden voor het creeren van klimaatadaptieve wijk optimaal benut. Wadi’s zijn de basis voor een duurzame, robuuste waterafvoer. Wij hebben spuwers geplaatst die het hemelwater van de daken leiden naar wadi’s en ook een droge berging. Dit niet alleen om wateroverlast te voorkomen, maar ook om het regenwater op een duurzame manier te beheren. Zo wordt er een harmonie gecreëerd tussen mens en natuur. Het waterbewustzijn wordt vergroot.

Waterhuishoudkundigplan en Technische uitwerking

Er is een waterhuishoudkundig plan opgesteld, waarbij de klimaatadaptivitieve, natuurinclusieve aspecten zijn toegelicht en onderbouwd. Dit plan beschrijft gedetailleerd hoe het oppervlaktewatersysteem wordt ingericht, hoe om te gaan met hemelwater en vuilwater. Het is een belangrijke schakel in de realisatie van de duurzame wijk.

Naast het waterhuishoudkundig plan, is de technische uitwerking van het project van groot belang. Wij hebben het landschapsontwerp vertaald naar een technisch ontwerp. Daarnaast hebben wij het bestek opgesteld en verzorgen wij de aanbesteding voor het grondwerk, bouw – en woonrijp maken,. De uitvoering van deze werkzaamheden kan starten na de kap van de bomen in het begin van 2024.

Wij zijn trots dat wij een bijdrage kunnen leveren aan het project Zwaluwhof in Oostvoorne. Door samen te werken met Van Omme & De Groot en door een sterke focus te leggen op duurzaamheid, klimaatadaptiviteit en de wensen van de omwonenden, zijn we erin geslaagd om een inspirerend voorbeeld te creëren voor toekomstige woningbouwprojecten.

Benieuwd naar onze klimaat- en participatieve aanpak, neem gerust contact met ons op en laten wij samenbouwen aan een duurzame toekomst!

Locatie

Oostvoorne

Opdrachtgever

Van Omme & De Groot

Projectnaam

Zwaluwhof